monoplus 1 زنان در زمان بارش باران.. مجله اینترنتی مونوپلاس

زنان در زمان بارش باران..

زنان در زمان بارش باران..

❕ زن آمریکایی..درست کردن یک لیوان قهوه و تماشا کردن باران از پنجره

❕ زن انگلیسی؛ روشن کردن شوفاژ و نشستن در کنار آن همراه با خواندن کتاب

❕ واما زن ایرانی
الهی بحق این رحمتت حق من از اونایی که در حقم ظلم کردن بگیری
خدایا بحق این بارونت چشم حسودای منو بخصوص خواهر شوهر رو کور کنی
اونایی که چشم دیدن منو ندارن انتقاممو از اونا بگیری
خدایا اگه شوهرم با زن دیگه ایه به خاک سیاه بنشونیش
و این گونه می شود که بارون بند و بجای آن خاک بر سرمان می باااارد ???