photo ۲۰۲۱ ۱۲ ۲۲ ۱۶ ۲۴ ۳۹ رونالدو عصبانی شد و بازوبندشو به زمین کوبید! مجله اینترنتی مونوپلاس

رونالدو عصبانی شد و بازوبندشو به زمین کوبید!

یکی از عجیب ترین داستان های دنیای فوتبال

یکی از عجیب ترین داستان های دنیای فوتبال

یکی از عجیب ترین داستان های دنیای فوتبال

داور گل صحیح پرتغال به صربستان رو قبول نکرد.

رونالدو عصبانی شد و بازوبندشو به زمین کوبید.

نفر سمت چپ بازوبندو برداشت و تو یک حراج 75,000دلار فروخت.

این مبلغ به نوزاد 6 ماهه تو تصویر اهدا شد و با این پول عمل شد و از مرگ نجات پیدا کرد.