فیلمبردار 2 بیچاره فیلمبردار مجله اینترنتی مونوپلاس

بیچاره فیلمبردار

در این ویدئو می بینید که چطور فیلمبردار بیچاره به اشتباه کتک می خوره 🙂