یاد بازار بورس انداخت منو یاد بازار بورس انداخت ... مجله اینترنتی مونوپلاس

منو یاد بازار بورس انداخت …

همه سرمایه رو نباید یکجا ریسک کرد 🙂