پاییز است و همه دم می‌زنند از شمردن جوجه ها آخر پاییز است و همه دم می‌زنند از شمردن جوجه ها!!!! مجله اینترنتی مونوپلاس

آخر پاییز است و همه دم می‌زنند از شمردن جوجه ها!!!!

آخر پاییز است و همه دم می‌زنند از شمردن جوجه ها!!!!

اما تو
بشمار تعداد دل هایی را که به دست آورده ای….!
بشمار تعداد لبخند هایی که بر لب سایرین نشانده ای…!
بشمار تعداد اشک هایی که از سر شوق و یا غم ریخته ای…!

فصل زردی بود اما تو چقدر سبز بودی؟

نگران جوجه ها هم نباش،
آن ها را بعدا با هم میشماریم

در آخر؛
امیدوارم همه لحظه های پایانی پاییزت
پر از خش خش آرزوهای قشنگ باشد…
و با همت و تلاش خودت و یاری خداوند منان،
از آغازین روزهای زمستان،
شاهد برآورده شدن آنها باشی
ان شاءالله

?آخرین روزای پاییزتون قشنگ?