monoplus 9 من از خدا دزدی کرده ام! … مجله اینترنتی مونوپلاس

من از خدا دزدی کرده ام! …

در “میانه” یکی از شهرهای آذربایجان شرقی اتفاقی عجیب افتاد…

وقتی بانی مسجد جهت برگزاری نماز صبح وارد مسجد میشود می بیند بخاری مسجد به سرقت رفته. سریعا موضوع را به نیروی انتظامی اطلاع میدهد.
پلیس 110 پس از بارزسی مسجد نامه ای در محراب مسجد پیدا میکند. متن نامه
بسم الله الرحمن الرحیم…
خدای بزرگ من از تو دزدی میکنم…چون زن و بچه نداری که از سرما تلف شوند ( لم یلد و لم یولد… )… از بندگان مومنت خیری نصیب من نشد. حق الناسی هم برگردنم نیست. از خانه تو دزدی کردم تا طفل شیرخوارم از سرما تلف نشود… اگر وضع مالی ام خوب شد بخاری را پس می آورم…
آنانی که اینجا به سوی قبله ی تو نماز میخوانند
و دست ربنا به سوی آسمان تو دراز میکنند،
اگر تمام فکرشان، به عبادت با تو باشد،
سرما را احساس نخواهند کرد
با تشکر
دزد هستم… دنبالم نگردید
من از خدا دزدی کرده ام! …