pexels media 5669602 مبارزه با فساد " نـر" می‌خواهد"ماده‌های" قانون جوابگو نیست!!! مجله اینترنتی مونوپلاس

مبارزه با فساد ” نـر” می‌خواهد”ماده‌های” قانون جوابگو نیست!!!

می‌گویند که در زمان قدیم ، در یکی از پاسگاه‌‏های ژاندارمری سابق، ژاندارمی خدمت‏ می‌‏کرد که مشهور بود به سرجوخه جبّار…

این سرجوخه جبار، مانند بسیاری از همگنان و همکاران خودش در آن روزگار، سواد درست و حسابی نداشت ولی تا بخواهی زبل و کارآمد بود و در سراسر منطقه خدمت او، هیچ خلافکاری را یارای نفس‏ کشیدن نبود.

از قضای روزگار، در محدوده خدمت‏ سرجوخه جبار، دزدی زندگی می‌کرد که به راستی، امان مردم را بریده و خواب سرجوخه جبار را آشفته گردانیده بود.

سرجوخه جبار، با آن کفایت و لیاقتی که‏ داشت، بارها، دزد را دستگیر کرده، به‏ محکمه فرستاده بود، ولی گردانندگان‏ دستگاه قضا هربار به دلایلی و از آن جمله‏ فقدان دلیل برای بزهکاری دزد یاد شده، او را رها کرده بودند، به گونه‏‌ای که،گاهی، جناب دزد، زودتر از مأموری که او را کت‌بسته به‏ مرکز دادگستری برده بود، به محل باز می‌گشت، مخصوصاً چندبار هم از جلوی پاسگاه رد می‌شد و خودی نشان می‌داد یعنی که بعله….و برای آدم دلسوزی مثل سرجوخه جبار تحمل این موضوع خیلی سخت بود.

یک روز، سرجوخه جبار، که از دستگیری و اعزام بیهوده دزد سیه‌کار و آزادی او به ستوه آمده بود، منشی‏ پاسگاه را فراخواند و به او دستور داد که قانون‏ مجازات را بیاورد و محتویات آن را برای‏ سرجوخه بخواند.

منشی پاسگاه، کتاب قانونی را که‏ در پاسگاه بود، آورد و از صدر تا ذیل، برای‏ سرجوخه جبار خواند.ماده 1…ماده 2…ماده 3… و الآخر…

سرجوخه جبار، که در تمام مدت خوانده‏ شدن متن قانون مجازات، خاموش و سراپا گوش‏ بود، همین‏که منشی پاسگاه آخرین ماده قانون‏ را، خواند و کتاب را بست، حیرت زده و آزرده ‏دل، به منشی گفت:اینها که همه ‌اش “ماده” بود، آیا این کتاب، حتی یک ” نـر” نداشت؟

آنگاه سرجوخه جبار، به منشی گفت:ببین در این کتاب صفحه سفید هست؟منشی کتاب را گشود و ورق زد و پاسخ داد:قربان! در صفحه آخر کتاب، به اندازه‏ نصف صفحه، جای سفید باقی‏ مانده است.

سرجوخه جبار گفت:قلم را بردار و این مطالب را که می‏‌گویم‏ بنویس و چنین تقریر کرد:” نـر” سرجوخه جبار:هرگاه یک نفر، شش‏ بار به گناه دزدی، از طرف پاسگاه دستگیر و به محکمه فرستاده شود و در تمام دفعات، از تعقیب و مجازات معاف گردد و به محل‏ بیاید و کار خودش را از سر بگیرد، برابر ” نـر” سرجوخه جبار، محکوم است به اعدام!

پس از اتمام کار منشی، سرجوخه جبار، نخست، زیر نوشته را انگشت زد و مهر کرد و پس از آن، دستور داد، دزد را دستگیر کنند و به پاسگاه بیاورند.آنگاه او را در برابر جوخه‌آتش قرار داد و فرمان اعدام را در باره‌‏اش اجراء کرد.گویا خبر این ماجرا، به گوش مقامات وقت‏ رسانده شد و دستور داد شد سرجوخه جبار را، احضار کنند…

هنگامی که سرجوخه جبار، به حضور ریس دادگاه رسید،قاضی پرخاش‏ کنان از او پرسید چرا چنان‏ کاری کرده است.

سرجوخه جبار پاسخ داد:قربان! من دیدم در سراسر قانون‏ مجازات، هرچه هست، “ماده” است ولی حتی یک‏ ” نـر” توی آن همه “ماده” نیست و آن‏وقت‏ فهمیدم که عیب کار از کجا است و چرا دزدی‏ که یک منطقه را، با شرارت‏‌هایش جان به سر کرده است، هربار که دستگیر می‏‌شود، بدون‏ آن‏که آسیبی دیده باشد، آزاد می‏‌شود و به محل‏ باز می‌‏گردد.

این بود که لازم دیدم درمیان‏ “ماده‌های” قانون مجازات، یک ” نـر” هم باشد.این است که خودم آن ” نـر” را به قانون اضافه و دزد را طبق قانون ” نـر” اعدام کردم و منطقه را از شرّ او آسوده گردانیدم!و حق با سرجوخه جبار بود با این “ماده‌ها” نمی‌شود بافساد مبارزه کرد،” نـر ” می‌خواهد….!