monoplus 20 کرگدن پیری را پرسیدند? آیا از خودت پوست کلفت تر دیده ای یا شنیده ای؟? مجله اینترنتی مونوپلاس

کرگدن پیری را پرسیدند? آیا از خودت پوست کلفت تر دیده ای یا شنیده ای؟?

گفت: در گوشه اى از عالم، مردمی یافت شده اند که????
نه از تهدید دشمن می‌ترسند و نه از نامردی دوست!?
نه از کرونا می‌ترسند ?
نه از آلودگی هوا هراس دارند ?
نه از مازوت سرطان می‌گیرند?
نه از پارازیت بیمار شوند ?
نه از بالا رفتن دلار هراسی دارند?
نه از قیمت سکه نگرانی?
نه از روغن پالم دار و تراریخته مریض شوند?
زلزله را شوخی پندارند?
و به قطعی برق لبخند می‌زنند☺️
از تصادف با پراید جان به در می‌برند?
و بارها و بارها عزرائیل را جواب می‌کنند?
دخلشان نیمی از خرجشان باشد?
و خرجشان پنج برابر دخلشان?
فلاسفه از حساب زندگیشان انگشت حیرت به دهان گرفته‌اند?

و با این حال پیوسته جوک گویند و در تلگرام و توییتر و واتس اپ… ره پویند?
آری من ایشان را از خود پوست کلفت تر دیده ام و یقین دارم که سه پوسته اند???