pexels anete lusina 5722995 این تبریک‌ها را نگوییم! مجله اینترنتی مونوپلاس

این تبریک‌ها را نگوییم!

این تبریک‌ها را نگوییم!

— ان‌شاالله شاسی بلند بخری.
— ان‌شاالله صد و بیست متری بخری.

شاید فکر کنید مته به خشخاش می‌گذارم اما وقتی کسی ماشین یا خانه خریده این جملات را به او نگوییم.

ما با خوش‌دلی این حرف‌ها را می‌زنیم اما شاید این تمام توان کسی است که با جان کندن پراید قسطی، دست دوم یا یک خانه شصت‌متریِ چندسال ساخت خریده.

با این جملات انگار جان کندن و وام گرفتن و رنج کشیدنش را نادیده می‌گیریم و به او می‌گوییم کاری نکرده و در حالیکه هنوز نفس نفس می‌زند باید خودش را برای مسابقه شاسی بلند و صد‌و‌بیست متری آماده کند وگرنه باخته!

—ان‌شاالله با این ماشین کلی سفر خوب برید.
— ان‌شالله تو این خونه شادی و خوشبختی رو تجربه کنید.

من معمولاً این جمله‌ها را می‌گویم. می‌دانم طرف هم خودش عقلش می‌رسد و هم تلاش خواهد کرد آنها را بهتر کند.

در این روزهایی که فشارهای اقتصادی و روانی استقامت روحی‌مان را در هم شکسته، کمی بیشتر مراقب هم باشیم. مواظب واژه‌ها، نگاه‌ها.

به هم برای لذت بردن از داشته‌های هر چند اندک کمک کنیم. هل دادن همدیگر برای ورود به مسابقه بی‌انتهای خرید اشیا حتی با حسن‌نیت اشتباه است.