photo 2021 02 09 13 13 11 ‏وقتی موعد اعدام سقراط رسید، زنش را دید که داشت گریه می‌کرد مجله اینترنتی مونوپلاس

‏وقتی موعد اعدام سقراط رسید، زنش را دید که داشت گریه می‌کرد

‏وقتی موعد اعدام سقراط رسید، زنش را دید که داشت گریه می‌کرد،
نزدیکش شد و پرسید: “چه چیزی باعث گریه ات شده عزیزم؟”
زن در حالی که گریه می‌کرد گفت: “ظالمانه کشته خواهی شد.”
سقراط گفت: “یعنی اگر عادلانه کشته می‌شدم گریه نمی‌کردی؟!”
‏زن گفت: منظورم اینست که بیگناه کشته می شوی!
سقراط گفت: یعنی دوست داشتی گناهکار باشم؟!
زن خود را از آغوش او رها کرد و گفت:

“الهی زیر گل بری که موقع مردن هم دست از فلسفه و منطق برنمی‌داری!!”??‍♀️?