و عظمت بهمن رو ببینید قدرت و عظمت بهمن رو ببینید مجله اینترنتی مونوپلاس

قدرت و عظمت بهمن رو ببینید

این ویدئویی که کوهنوردان از سقوط بهمن و حرکت به سمت آنها گرفته اند را ببینید و قدرت و عظمت بهمن رو لمس کنید