ایمنی هنگام وقوع صاعقه حتما بخوانید و منتشر کنید نکات ایمنی هنگام وقوع صاعقه! حتما بخوانید و منتشر کنید مجله اینترنتی مونوپلاس

نکات ایمنی هنگام وقوع صاعقه! حتما بخوانید و منتشر کنید

حتی الامکان از منزل بیرون نروید

وسایل برقی مانند رادیو و تلویزیون را از برق بکشید و سیم آنتن را خارج کنید

اگر مجبور به ترک منزل هستید، به فضاهای باز نروید و زیر درختان تک پناه نگیرید

از تیرک‎ها، سیم برق هوایی، فنس ها، لوله‎ های فلزی آب، مناطق و علفزار های مرطوب و جویبار ها و مکان های پر آب و رودخانه ها دور شوید

اگر لباس‎های شما بر اثر باران خیس شده، سعی کنید لباس‌هایتان را عوض کنید

در زمانی که صاعقه شدید است، استفاده از تلفن همراه باید به حداقل برسد

گوشی را در حالت پرواز قرار دهید زیرا خطر فقط در آنتن گوشی شماست که میتواند موجب برخورد صاعقه با شما گردد وگرنه کارکردن با سایر پوشه های گوشی مثل گالری، بازی ها، موزیک و غیره مانعی ندارد

یک گوشی دوسیمکارته با آنتن روشن، خطر برق گرفتگی و در ادامه ایست قلبی را چندین برابر افزایش می‌دهد.

حتما حتما حتما منتشر کنید