خارق العاده دنیا از زبان امام علی ع 2 توصیف خارق العاده دنیا از زبان امام علی (ع) مجله اینترنتی مونوپلاس

توصیف خارق العاده دنیا از زبان امام علی (ع)

بیشترین ضربه ها رو خوبترین آدم ها می خورند، برای خوبی هاتون حد تعیین کنید و هر کس را به اندازه لیاقتش بها دهید نه به اندازه مرامتان.

زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب است! تا میتازی با تو میتازند ؛ زمین که خوردی؛ آنهایی که جلوتر بودند ؛ هرگز برای تو به عقب باز نمیگردند!
و آنهایی که عقب بودند؛ به داغ روزهایی که میتاختی تو را لگد مال خواهند کرد!

در عجبم از مردمی که بدنبال دنيايی هستند که روز به روز از آن دورتر ميشوند؛ و غافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزديکتر می شوند.