pexels rombo 3988555 دنیایی پر از قضاوت مجله اینترنتی مونوپلاس

دنیایی پر از قضاوت

🔹در دنیای قضاوت‌ها، تنها به این نکته توجه می‌شود: دیگران بر اساس نظر ما چگونه‌اند؟!

🔸فردی در ترافیک جلوی ما بپیچد: «احمق»
ما که جلوی دیگران بپیچیم: «زرنگ»

🔹کسی جواب تلفن ما را ندهد: «بی‌معرفت»
ما که جواب ندهیم: «گرفتار»

🔸فرد بلندتر از ما: «دراز»
فرد کوتاه‌تر از ما: «کوتوله»

🔹همکار جزئی‌نگر: «ایرادگیر و وسواسی»
ما جزءنگرتر باشیم، او می‌شود: «شلخته و بی‌نظم»

🔸فردی لیوان آب ما را ریخت: «کور»
پای ما به لیوان دیگری خورد: «شعور» ندارند که لیوان را سر راه قرار داده‌اند.

🔹و مواردی از این دست که بسیارند.

🔸دنیای قضاوت‌ها یعنی تحلیل رفتار و گفتار دیگران بر اساس نیازها و ارزش‌های خودمان.