pexels cottonbro 3662894 هتــل خـــانه بابا مامان!! قدرِ داشتن! مجله اینترنتی مونوپلاس

هتــل خـــانه بابا مامان!! قدرِ داشتن!

«روانشناسان تاکید دارند به فرزندان خود «قدرِ داشتن» را آموزش دهید»

چهل پنجاه سال پیش، دخترهای خانه صبح ها زود بیدار می شدند تا قبل از مدرسه رفتن، همه جای خانه را رفت و روب کرده باشند و بعد راهی مدرسه می شدند.

??در اوقات فراغت باخیاطی ،گلدوزی،ترمه دوزی ، قالی بافی و… کمک مادر بودند تا قسمتی از بار خانواده رابه دوش داشته باشند!

??پسرها بايد يا صبح زود يا عصر، نان و مايحتاج خانه را خريد مي كردند و كارهای مردانه را در كمك پدر خود انجام ميدادند و تابستانها برای ارتقای نسبی وضعیت اقتصاد خانواده وکمک به پدر دراصناف مختلف شاگردی ویا فروشندگی میکردند!!!

❇️ امـــا حـــــالا?

با نسلی روبرو هستیم که صبح که بیدار می شوند، از هتل خانه بابا مامانشان خارج می شوند،
چون والدینشان به عنوان مستخدمین “هتل خانه ” همه جا را رفت و روب خواهند کرد و با يك تلفن همه چيز درب خانه مهياست.

?? آســیب شنـــاســـی نــــسل امــــروز

نسلی که ، در برابر رختخواب اتاقی که در آن می خوابد ، و خانه ای که در آن زندگی می کند
و ظرفی که در آن غذا می خورد احساس مسئولیت ندارد؛
شــــــــــــــوربختـــــــــــانه یـــــــک سلام علیک ساده را بلد نیست و بعضاً مانند گنجشک از کنار بزرگترش ویراژ میدهد?
و حقوق نخوانده ،بوقت ادعا همه را متهم و خود را در مسند شاکی،وکیل و قاضی نشانده و طلبــــــــــکارانــــــــــه برای همــــــــــــــه حکـــــــــــــــم صادر میکند و در هر قضیه ای خود را صاحب نظـــــــــــــــــر می پندارد?

برای این نسل، سرزمین هم چون هتلی است که می توان خورد و خوابید و ریخت و پاشید ؛ از مواهب طبیعی آن بهره مند شد و بعد اگر باب میل نبود آن را ترک کرد.

??سرزمین هم، مثل خانه، برای این نسل، هتل است. با این تفاوت که متأسفانه مستخدم سرجهاز ندارد و همه فقط برای خوردن و خوابیدن و بردن آمده اند !

??این نسل را چه کسی و چه کسانی چنین تربیت کرده اند؟
کی بود کی بود،
اتفاقاً این دفعه،
من بودم،
تو بودی،
ما بودیم !!!
و…همه بودند.!!!

کمی به خود بیاییم و تکانی به خودمان و این نسل هتل نشین بدهیم ؛
گرچه به نظر من نسلی که این بچه ها را تربیت کرد، فکر می کرد چون خودش سختی کشیده باید هرجور امکاناتی را برای بچه اش فراهم کند !
در حالی که روانشناسان تاکید دارند به فرزندان خود «قدر داشتن» را آموزش دهید‼️

متاسفانه این موضوع از تهیه سیسمونی برای کودک به دنیا نیومده شروع میشه و سوگمندانه ادامه پیدا میکنه تا جهاز ومهریه آنچنانی و جشن عروسی که پولش به قیمت وام وقرض کردن پدرکمر خمیده شده تمام می شود !

تاجاییکه شان والای مادر و پدری خودش رو در حد یک مستخدم و نوکر⁉️ برای اربابش پایین بیاره مبادا که آبی در دل فرزندش تکون بخوره. !

??????اما غافل از اینکه هر باغچه و مزرعه ای با آب زیادی فاسد میشه و به لجنزار تبدیل خواهد شد.

گاهی باغبان به گیاهش بی آبی رو تحمیل میکنه چون میدونه اون گیاه نیاز داره چند روز بستر خشکی داشته باشه تا بتونه ریشه هاش رو توی خاک رشد بده و به حیاتش ادامه بده .

امیدوارم همه ی ما مادرها و پدرها بتونیم به این درک برسیم که امکانات هتلی ایجاد کردن برای فرزندانمون افتخار نیست ،
و برعکس
مسئولیت پذیر کردن،
قدردان بار آوردن(نسبت به خلق و خالق)
تعلیم آداب اجتماعی از یک احوالپرسی ساده تا رعایت حق الناس و آداب معاشرت در اجتماع و…
برای فرزندانمان افتخار است

نظر شما در این مود چیه؟ لطفا با دیگران به اشتراک بگذارید