wonderlane lC5TcoWogJM unsplash پندهایی برای اونهایی که رسیدن به عمر ۳۵ و ۴۰ و ۵۰ و یا بیشتر ... مجله اینترنتی مونوپلاس

پندهایی برای اونهایی که رسیدن به عمر ۳۵ و ۴۰ و ۵۰ و یا بیشتر …

▪️پند اول:
هر سال حجامت رو انجام بده حتی اگر خدا رو شکر گرفتار هیچ درد و مرضی نیستی!

▪️پند دوم:
همیشه آب بخور حتی اگر تشنه نباشی و احساسش رو نداشته باشی، که بیشتر مشکلات سلامتی مون از کم آبی بدن هست!

▪️پند سوم:
ورزش کن حتی اگر در اوج مشغولیت باشی، جسمت باید تحرک داشته باشه حتی اگر پیاده روی و یا شنا باشه …

▪️پند چهارم:
غذات رو کم کن . هوس خوردن رو ترک کن که هیچ خیری درش نیست. خودت رو محروم نکن از خوردن ولی مقدارش رو کم کن !

▪️پند پنجم:
تا جای ممکن کمتر از ماشین استفاده کن، سعی کن پیاده بری مسجد، بازار، خونه کسی و یا هر جای دیگه ای…

▪️پند ششم:
از عصبانیت دوری کن، قهر و ناراحتی رو ترک کن، سعی کن مسائل رو آسون بگیری.
خودت رو در شرایط ناراحت کننده قرار نده، همه اینا سلامتیت رو از بین میبره و روحیه ات رو داغون میکنه!

▪️پند هفتم:
همان طور که میگن پولت رو توی آفتاب رها کن و خودت بشین تو سایه! برای خودت و اطرافیانت چیزی کم نذار! که پول اومده تا ما راحت زندگی کنیم، نه اینکه ما زندگی کنیم تا جمعش کنیم فقط …

▪️پند هشتم:
نه حسرت کسی رو بخور و نه حسرت کاری که نمیتونی انجامش بدی و نه حسرت چیزی که نمیتونی بدستش بیاری! از ذهنت کنارشون بزن، اصلا فراموشش کن !

▪️پند نهم:
فروتن باش و باز هم فروتن …
که پول و مقام و قدرت و نفوذ و همه چیز با غرور و خود بزرگ بینی از بین میره !
اما متواضع که باشی همه دوستت خواهند داشت و خداوند هم قدر و منزلتترو بالاتر خواهد برد .

▪️پند دهم:
موهای سرت که سفید شد به این معنا نیست که داری به آخر عمرت نزدیک میشی! بلکه نشونه اینه که زندگی بهتری داره آغاز میشه، خوش بین باش!
خاطره بساز، برو سفر، خودت رو با خوشی های حلالِ دنیوی سرگرم کن!

▪️پند آخر:
نمازت رو هرگز ترک نکن! که نماز برگ برنده تو از دنیاست برای روزی که نه ثروت به دردت میخوره و نه فرزند…

♥️از خداوند منان واستون طلب موفقیت و بخشش و سلامتی دارم برای همگی مان….??