robert collins tvc5imO5pXk unsplash بعضی ها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است مجله اینترنتی مونوپلاس

بعضی ها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است

1.گاهی باید فرو ریخته شوی برای ” بنای جدید.

2.بعضی ها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است

3.همیشه خودت باش… دیگران به اندازه کافی هستند…

4.روی بالشی که از مرگ پرنده ها پر است نمی توان خواب پرواز دید…

5.انسان های خوب همانند گلهای قالی اند، نه انتظار باران را دارند و نه دلهره ی چیده شدن، دائمی اند!

6.بعضی آدما نقش صفر رو بازی میکنن تو زندگی، اگه ضرب بشن تو زندگیت همه چیزت رو از بین میبرن!

7.ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻣﺎﺳﺖ…
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ…

8.طلا باش تا اگه روزگار آبت کرد…روز به روز طرح های زیباتری از تو ساخته شود…
سنگ نباش…تا اگر زمانه خردت کرد، تیپا خورده هر بی سر و پایی بشوی!

9.ای کاش یاد بگیریم واسه خالی کردن خودمون….کسی رو لبریز نکنیم…

10.داشتن مغز دلیل بر انسان بودن نیست، پسته و بادام هم مغز دارند…
برای انسان بودن باید شعور داشت…